Nový priestor
pre Váš biznis

Administratívna
budova

Administratívna budova je lokalizovaná v časti Stráže mesta Zvolen v bezprostrednej blízkosti rýchlostnej cesty R1 a Retail parku Zvolen.

Tento štvorpodlažný objekt prešiel v roku 2012 kompletnou rekonštrukciou vrátane priľahlých vonkajších priestorov. Výsledkom kompletnej rekonštrukcie je moderná stavba s atraktívnym interiérom a nadštandardnou vnútornou technickou vybavenosťou.

Administratívna budova sa nachádza vo vstupnej časti areálu, pričom pred budovou sa nachádza 11 parkovacích miest a na parkovisku v kontrolovanom priestore za budovou sa nachádza 60 parkovacích miest.

Okolie budovy a jej vnútorné priestory sú monitorované 20 kamerami. Vstup do administratívnej budovy a jej jednotlivých traktov je kontrolovaný a umožnený cez tzv. elektronické vrátniky. Vnútorné priestory sú vybavené silnoprúdovými a slaboprúdovými rozvodmi s dostatočnými kapacitami.

Vykurovanie a chladenie celého objektu je zabezpečené pomocou moderného systému VRV III COMPACT, ktorý zabezpečuje nízku energetickú náročnosť administratívnej budovy. Tento systém pracujúci na princípe tepelného čerpadla je spojený s 47 kusmi vnútorných jednotiek umiestených v parapetnej alebo stropnej časti priestorov. V každej miestnosti sa nachádza individuálne ovládanie chladenia a kúrenia, pričom systém umožňuje sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energie pre každú miestnosť.

Administratívna budova disponuje moderným výťahom. V každom trakte administratívnej budovy sa nachádza kuchynka a na každom podlaží sa nachádzajú hygienické miestnosti v členení na pánske a dámske. V kanceláriách sú položené koberce s príslušnou záťažovou odolnosťou, v obchodných jednotkách vysoko odolná PVC podlahovina a v komunikačných priestoroch gresové dlažby.

Pôdorysy a obsadenosť

Pôdorysy 1

Administratívna budova sa člení na kancelárie a obchodné jednotky.

Obchodné jednotky sú miestnosti nachádzajúce sa na 1. NP (prízemí), pričom obchodnú jednotku 1 tvoria miestnosti 109, 110 a 111 a obchodnú jednotku 2 tvoria miestnosti 112, 113 a 114. Obchodné jednotky sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a skladom.

Kancelárie sú miestnosti nachádzajúce sa na:
a) 1. NP a sú označené ako miestnosti č. 116 až 119,
b) 2. NP a sú označené ako miestnosti č. 208 a 220 až 227,
c) 3. NP a sú označená ako miestnosti č. 308, 309, 312 až 318 a 322 až 331.

Pôdorysy 2

Administratívna budova sa člení na kancelárie a obchodné jednotky.

Obchodné jednotky sú miestnosti nachádzajúce sa na 1. NP (prízemí), pričom obchodnú jednotku 1 tvoria miestnosti 109, 110 a 111 a obchodnú jednotku 2 tvoria miestnosti 112, 113 a 114. Obchodné jednotky sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a skladom.

Kancelárie sú miestnosti nachádzajúce sa na:
a) 1. NP a sú označené ako miestnosti č. 116 až 119,
b) 2. NP a sú označené ako miestnosti č. 208 a 220 až 227,
c) 3. NP a sú označená ako miestnosti č. 308, 309, 312 až 318 a 322 až 331.

Pôdorysy 2

Administratívna budova sa člení na kancelárie a obchodné jednotky.

Obchodné jednotky sú miestnosti nachádzajúce sa na 1. NP (prízemí), pričom obchodnú jednotku 1 tvoria miestnosti 109, 110 a 111 a obchodnú jednotku 2 tvoria miestnosti 112, 113 a 114. Obchodné jednotky sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a skladom.

Kancelárie sú miestnosti nachádzajúce sa na:
a) 1. NP a sú označené ako miestnosti č. 116 až 119,
b) 2. NP a sú označené ako miestnosti č. 208 a 220 až 227,
c) 3. NP a sú označená ako miestnosti č. 308, 309, 312 až 318 a 322 až 331.

Ceny

Výška ročného nájomného je diferencovaná pre obchodné jednotky a kancelárie.

Výšku nájomného Vám radi oznámime po špecifikácii Vašej požiadavky na nájom konkrétnych nebytových priestorov.

Parkovanie

Pred administratívnou budovou sa nachádza 11 parkovacích miest.

Parkovanie - pred administratívnou budovou

Za administratívnou budovou sa nachádza hlavné parkovisko so 60 parkovacími miestami. Vstup na toto parkovisko je kontrolovaný prostredníctvom elektronického vrátnika.

Parkovanie - za administratívnou budovou

Parkoviská sú monitorované kamerovým systémom a sú v nočných hodinách osvetlené.

Kontakt

Newcom 1, s.r.o.
Stráž 223
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Email:
Telefón:
+421 45 5240 200
Fax:
+421 45 5240 291
www.straze.sk