Nový priestor
pre Váš biznis

Administratívna
budova

Administratívna budova je lokalizovaná v časti Stráže mesta Zvolen v bezprostrednej blízkosti rýchlostnej cesty R1 a Retail parku Zvolen.

Tento štvorpodlažný objekt prešiel v roku 2012 kompletnou rekonštrukciou vrátane priľahlých vonkajších priestorov. Výsledkom kompletnej rekonštrukcie je moderná stavba s atraktívnym interiérom a nadštandardnou vnútornou technickou vybavenosťou.

Administratívna budova sa nachádza vo vstupnej časti areálu, pričom pred budovou sa nachádza 11 parkovacích miest a na parkovisku v kontrolovanom priestore za budovou sa nachádza 60 parkovacích miest.

Okolie budovy a jej vnútorné priestory sú monitorované 20 kamerami. Vstup do administratívnej budovy a jej jednotlivých traktov je kontrolovaný a umožnený cez tzv. elektronické vrátniky. Vnútorné priestory sú vybavené silnoprúdovými a slaboprúdovými rozvodmi s dostatočnými kapacitami.

Vykurovanie a chladenie celého objektu je zabezpečené pomocou moderného systému VRV III COMPACT, ktorý zabezpečuje nízku energetickú náročnosť administratívnej budovy. Tento systém pracujúci na princípe tepelného čerpadla je spojený s 47 kusmi vnútorných jednotiek umiestených v parapetnej alebo stropnej časti priestorov. V každej miestnosti sa nachádza individuálne ovládanie chladenia a kúrenia, pričom systém umožňuje sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energie pre každú miestnosť.

Administratívna budova disponuje moderným výťahom. V každom trakte administratívnej budovy sa nachádza kuchynka a na každom podlaží sa nachádzajú hygienické miestnosti v členení na pánske a dámske. V kanceláriách sú položené koberce s príslušnou záťažovou odolnosťou, v obchodných jednotkách vysoko odolná PVC podlahovina a v komunikačných priestoroch gresové dlažby.

Pôdorysy a obsadenosť

Pôdorysy 1
109-111
77,65m2
112-114
51,17m2
116
15,62m2
117
26,05m2
119
43,58m2

Administratívna budova sa člení na kancelárie a obchodné jednotky.

Obchodné jednotky sú miestnosti nachádzajúce sa na 1. NP (prízemí), pričom obchodnú jednotku 1 tvoria miestnosti 109, 110 a 111 a obchodnú jednotku 2 tvoria miestnosti 112, 113 a 114. Obchodné jednotky sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a skladom.

Kancelárie sú miestnosti nachádzajúce sa na:
a) 1. NP a sú označené ako miestnosti č. 116 až 119,
b) 2. NP a sú označené ako miestnosti č. 208 a 220 až 227,
c) 3. NP a sú označená ako miestnosti č. 308, 309, 312 až 318 a 322 až 331.

Pôdorysy 2
Open space 208
192,79m2
220
15.61m2
221
27.57m2
222
15.75m2
223
15.72m2
224
15.72m2
225
15.75m2
226
27.74m2
227
14.87m2

Administratívna budova sa člení na kancelárie a obchodné jednotky.

Obchodné jednotky sú miestnosti nachádzajúce sa na 1. NP (prízemí), pričom obchodnú jednotku 1 tvoria miestnosti 109, 110 a 111 a obchodnú jednotku 2 tvoria miestnosti 112, 113 a 114. Obchodné jednotky sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a skladom.

Kancelárie sú miestnosti nachádzajúce sa na:
a) 1. NP a sú označené ako miestnosti č. 116 až 119,
b) 2. NP a sú označené ako miestnosti č. 208 a 220 až 227,
c) 3. NP a sú označená ako miestnosti č. 308, 309, 312 až 318 a 322 až 331.

Pôdorysy 2
308
34.03m2
309
10.53m2
312
14.98m2
313
14.93m2
314
12.8m2
315
15.95m2
316
15.75m2
318
22,16m2
322
9.46m2
323
15.09m2
324
12.81m2
325
15.12m2
326
15.13m2
327
15.79m2
328
15.95m2
329
12.81m2
330
15.26m2
331
15.05m2
317
30.64m2

Administratívna budova sa člení na kancelárie a obchodné jednotky.

Obchodné jednotky sú miestnosti nachádzajúce sa na 1. NP (prízemí), pričom obchodnú jednotku 1 tvoria miestnosti 109, 110 a 111 a obchodnú jednotku 2 tvoria miestnosti 112, 113 a 114. Obchodné jednotky sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a skladom.

Kancelárie sú miestnosti nachádzajúce sa na:
a) 1. NP a sú označené ako miestnosti č. 116 až 119,
b) 2. NP a sú označené ako miestnosti č. 208 a 220 až 227,
c) 3. NP a sú označená ako miestnosti č. 308, 309, 312 až 318 a 322 až 331.

Ceny

Výška ročného nájomného je diferencovaná pre obchodné jednotky a kancelárie.

Výšku nájomného Vám radi oznámime po špecifikácii Vašej požiadavky na nájom konkrétnych nebytových priestorov.

Parkovanie

Pred administratívnou budovou sa nachádza 11 parkovacích miest.

Parkovanie - pred administratívnou budovou

Za administratívnou budovou sa nachádza hlavné parkovisko so 60 parkovacími miestami. Vstup na toto parkovisko je kontrolovaný prostredníctvom elektronického vrátnika.

Parkovanie - za administratívnou budovou

Parkoviská sú monitorované kamerovým systémom a sú v nočných hodinách osvetlené.

Kontakt

Newcom 1, s.r.o.
Stráž 223
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Email:
Telefón:
+421 45 5240 200
Fax:
+421 45 5240 291
www.straze.sk